Wanneer:
25 april 2018 @ 19:00 – 22:00
2018-04-25T19:00:00+02:00
2018-04-25T22:00:00+02:00
Waar:
De nieuwe bankrashal
Pandora 3
1183 KK Amstelveen
Nederland
Kosten:
Gratis
Contact:
Ingrid Wulving
088-8585100
Is uw sportorganisatie AVG proof deel 2. @ De nieuwe bankrashal | Amstelveen | Noord-Holland | Nederland

Op 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. Ook de verenigingen uit Amstelveen moeten de komende maanden inspanningen verrichten om klaar te zijn voor deze wet.

De AVG heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een datalek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.

De gemeente Amstelveen en het Sportbedrijf Amstelveen vinden het belangrijk dat persoonsgegevens bij sportorganisaties in goede handen zijn. Samen met Team Sportservice Noord-Holland organiseert Sportbedrijf Amstelveen daarom een cursus om sportorganisaties ‘AVG-proof’ te maken. We maken daarbij gebruik van een door de Stichting AVG Verenigingen ontwikkelde online tool en laten u door een expert begeleiden.

De online tool
U kunt als sportorganisatie op twee manieren toegang krijgen tot de online tool:

Optie 1: U heeft van uw sportbond toegang gekregen of middels een kleine bijdrage toegang verschaft tot de online tool!

Optie 2: Uw sportbond heeft geen licentie afgenomen bij Stichting AVG Verenigingen of uw vrijwilligersorganisatie is geen sportvereniging. Om uw sportorganisatie toch zo efficiënt en eenvoudig mogelijk AVG-bestendig te maken kunt u toegang krijgen tot de tool via Team Sportservice. De éénmalige kosten hiervoor bedragen €25,- en worden vergoed door de gemeente Amstelveen.

Sportbedrijf Amstelveen organiseert in samenwerking met Team Sportservice op 21 maart en 25 april in De Nieuwe Bankrashal een korte, praktische en resultaatgerichte cursus van 2 avonden. Tijdens de eerste avond wordt met name ingegaan op de noodzaak en theorie achter de wetgeving en op de tweede avond worden de puntjes op de ‘i’ gezet m.b.t. de uitvoering van de benodigde acties. Na de 2 avonden zijn alle deelnemende organisaties ‘AVG-proof’ en ontvangen zij, als zij hun huiswerk hebben gedaan, een verklaring waarmee zij aangeven welke acties zij hebben gedaan om aan deze inspanningswet te voldoen.

U kunt helaas niet meer inschrijven voor deze cursus.
De cursus is vol.
In verband met de grote belangstelling voor dit onderwerp overwegen we een tweede cursus op te starten.
U kunt zich als geïnteresseerde opgeven door een e-mail te sturen maar info@sportbedrijfamstelveen.nl