Beweegcoach

Beweegcoaches in Amstelveen

Het Sportbedrijf heeft in Amstelveen 4 beweegcoaches: Saskia van der Meer, Iris Meertens, Mieke Regelink en Erik Beertsen.

Saskia van der Meer beweegcoach Bankras/Kostverloren

Saskia van der Meer onderzoekt welke sport- en beweegbehoeften er zijn bij de inwoners van jong tot oud. Daarnaast is zij op de hoogte van bestaand aanbod in de wijk en onderhoudt contacten met de verenigingen, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke organisaties om in samenwerking met hen de wijkbewoners (nog) meer in beweging te krijgen.

Gezond en fit
Bewegen heeft als doel om gezonder en fitter te worden, maar zeker ook om anderen te ontmoeten, dus is ook een middel om sociale contacten te leggen. Saskia zal daarom nauw samenwerken met de wijkcoach Sanne Joosen.

Bewegen op recept
In Bankras / Kostverloren zal “Bewegen Op Recept” (BOR) ingevoerd worden. Via ‘BOR’ worden inactieve bewoners door de eerstelijnszorg doorverwezen naar de beweegcoach en de fysiotherapeut. Zij zullen samen met de inwoners zoeken naar een passende beweegactiviteit en hen dan begeleiden naar geschikt aanbod. Als er belemmeringen zijn wordt samen gekeken hoe die opgelost kunnen worden.
Klik hier voor de folder
Klik hier voor de uitleg over Bewegen Op Recept
Klik hier voor de flyer BinnenBuitenBewegen

Echt maatwerk
Als er behoefte is aan meer of nieuw laagdrempelig beweegaanbod zal de beweegcoach op zoek gaan naar een aanbieder of nieuwe initiatief nemers en hen ondersteunen bij het realiseren van nieuw beweegaanbod. De beweegcoach gaat zorgen dat het belang (en plezier) van bewegen onder de aandacht gebracht wordt.

Iris Meertens beweegcoach Bankras/Kostverloren

Iris Meertens is na het afronden van de opleiding Sport, Management en Ondernemen werkzaam bij het Sportbedrijf Amstelveen. Zij gaat zich inzetten als Beweegcoach in Keizer Karelpark. Naast het bewegen, werkt Iris ook samen met wijkcoach Caron Honold en wil zij graag kennis maken met wijkbewoners. Iris heeft de afgelopen tijd het  voetbaltoernooi op Internationale Vrouwendag georganiseerd en is nu bezig met de projecten Walking Football en Mannen in Beweging.

U kunt bellen of mailen naar 088-8585104 en i.meertens@sportbedrijfamstelveen.nl

 

Erik Beertsen beweegcoach

Erik Beertsen is 7 jaar werkzaam geweest als gymdocent op verschillende basisscholen en is nu werkzaam bij het Sportbedrijf Amstelveen. Hij gaat zich inzetten voor de jeugd in heel Amstelveen. Hij is dagelijks zelf op stap met de Beweegbus zowel in de wijk als op verschillende basisscholen. Op de basisscholen draait hij nu projecten als Extra beweegmoment, TSO cursus, naschoolse sport. Naast het geven van bewegings activiteiten houdt hij zich ook bezig met de projecten sport en cultuurkaart en de MQSchoolTest.

U kunt bellen of mailen naar 088-8585104 en e.beertsen@sportbedrijfamstelveen.nl