Informatie bijeenkomst BTW vrijstelling

BTW-vrijstelling verruimd per 2019

Momenteel hebben gemeenten en sportstichtingen (accommodatie stichtingen en kunstgrasveldstichtingen e.d.) recht op aftrek van voorbelasting op kosten en investeringen voor het gelegenheid geven tot sportbeoefening in sportaccommodaties aan sportverenigingen (tegen 6% btw). Dit recht op aftrek vervalt per 1 januari 2019 wanneer de Nederlandse wetgeving in overeenstemming wordt gebracht met de Europese regelgeving. Behoudens toepassing van een overgangsregeling betekent deze ontwikkeling dat de btw op kosten en nieuwe investeringen dus niet meer kan worden verrekend.

Compensatie

Deze aanpassing leidt tot een extra opbrengst voor de schatkist van € 241 miljoen in 2019. Voor gemeenten en sportverenigingen leidt dit tot een financieel nadeel van dezelfde omvang. Het kabinet is voornemens om dit financiële nadeel te compenseren. Naar verwachting komt er met ingang van 1 januari 2019 een subsidieregeling voor investeringen in accommodaties door sportverenigingen.
Informatie bijeenkomst
De gemeente Amstelveen heeft het Sportbedrijf Amstelveen gevraagd een informatie bijeenkomst te organiseren voor verenigingen in Amstelveen, Aalsmeer Ouder Amstel en omstreken. De gemeente Amstelveen zorgt voor een fiscalist die de vragen van verenigingen zal proberen te beantwoorden.

Waar en wanneer
Maandag 5 november, inloop 19:00, start 19:15 – 20.15 uur.
Emergohal, Langs de Akker 3, Amstelveen

Aanmelden

Heeft u zich al aangemeld voor de inventarisatie?
Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.
Mocht u niet kunnen komen, meldt u zich dan wel even af (info@sportbedrijfamstelveen.nl)?

Heeft u nog niet aangemeld?
Vul dan het onderstaande formulier in.