Over Ons

Sportbedrijf Amstelveen is een niet gebonden stichting die zich zonder winstoogmerk inzet om Amstelveners gezond te laten bewegen.

Missie
Amstelveen gezond laten sporten en bewegen; sportaanbieders; talenten en (top) sport stimuleren en faciliteren.

Visie
Sport en bewegen is het middel om gezonder, beter en samen te leven en draagt zo bij aan een betere samenleving.

Dat doen wij met ongeveer honderd mensen vanuit drie bedrijfsonderdelen:

  • De Meerkamp; zwemmen en recreëren.
  • Sportfacility: Verhuur / beheer / horeca van sportparken en -hallen.
  • Sportservice: Advies & projecten over gezond bewegen, sportstimulering, verenigingsondersteuning, talentontwikkeling en (top)sportevenementen.

Wij houden ons bezig met:

  • beheren, exploiteren en verhuren van gemeenschappelijke sportaccommodaties, waaronder de Meerkamp
  • aanzetten tot bewegen van jong en oud, valide en mindervalide
  • ondersteunen van sportverenigingen
  • begeleiden van sporttalenten
  • helpen realiseren van topsport en (top)sportevenementen
  • adviseren van de gemeente op het gebied van sport en sportbeleid

Wij dragen de thema’s veilig, schoon en attractief hoog in het vaandel.

Onze directie en managers
Directeur: Heleen van Ketwich Verschuur
Manager Sportfacility: Leo Beeren
Manager Sportservice: Joris van Soerland
Manager zwembad De Meerkamp: Marcel van Vendeloo

Met dank aan onze supporters
Omdat wij de meeste diensten leveren op basis van een contract met de gemeente kunnen wij goed en goedkoop werken. Ook krijgen wij steun van ondernemingen en instanties die ons supporten met producten en diensten en/of financiële bijdragen. Wij zijn niet commercieel maar hebben wel een zakelijk inslag.

Wilt u ons ook steunen?
Neem alstublieft contact met ons op: info@sportbedrijfamstelveen.nl of 088 – 8585 100

Professionele partners
Wij werken samen met deskundigen op verschillend gebied. Denk aan trainers, coaches, GGD, fysio’s, het onderwijs, de universiteit, enzovoorts. Als partner en adviseur van de gemeente bepleiten wij voortdurend het belang van gezond bewegen en sporten. Als doel, en ook steeds meer als middel om mensen bij elkaar te brengen en hun gezondheid en welzijn te verbeteren. Alles op basis van onze visie: Amstelveen Beweegt Gezond!

 

Contact informatie

Sportbedrijf Amstelveen:
088 - 8585 100
info@sportbedrijfamstelveen.nl